Požární ochrana

Zajištění
požární ochrany v Brně

Další významnou oblastí našeho působení je požární ochrana na pracovišti.

Nabízíme zpracování a stálou aktualizaci dokumentace požární ochrany, kontroly pracoviště, předepsanou dokumentaci dle požárního nebezpečí (př. organizační směrnici, požární řády, požární poplachové směrnice, příkaz ke svařování apod.).
Provádíme začlenění činností, školení zaměstnanců a kontrolu pracoviště.


Dokumenty na pracovišti bez zvýšeného požárního nebezpečí

  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
  • Požární poplachové směrnice
  • Školení zaměstnanců
  • Doklady o kontrole hasících přístrojů

Dokumenty na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím

Pracoviště posuzuje odobrně způsobilá osoba v PO dle zákona o požární ochraně § 4 odst. 2, nebo požárně bezpečnostního řešení stavby.

Dokumentace o začlenění

Organizační směrnice

Požární řád

Požární evakuační plán

Školení zaměstnanců PO v Brně

Školení požární hlídky v Brně

Školení preventisty PO v Brně

Přehled věc.prostředků a PBZ

Doklady o kontrole hasících přístrojů

Doklady o kontrole PBZ

Záznamy o kontrolách HZS

Požární kniha